Welkom op de website van het Huis voor de ziel!

Het Huis voor de ziel wil een thuis bieden voor zoekers naar zin en spiritualiteit midden in de stad Utrecht. Zoekend en tastend vanuit oude en nieuwe vormen in onze christelijke traditie reiken we naar de diepte van de menselijke ziel. Daar worden mensen geboren, in contact met de Levende Bron, en in ontmoeting met de ander. Huis voor de ziel wil zo’n plek zijn voor je spirituele verlangen.