Colofon

Het Huis voor de Ziel Utrecht wordt aangestuurd door een aparte werkgroep uit de Nicolaikerk Utrecht die bestaat uit: Aline Barnhoorn, Dick van Dijk, Dirk Neven,
Karin van Straten, Agnes van der Vecht. Waar mogelijk wordt op onderdelen samengewerkt met partners.
.
Webmaster: Karin van Straten
Webdesign: Typtop tekstopmaak & webdesign.