Meditatiegroep


De meditatiegroep van het Huis voor de ziel komt vanaf half september tot eind juni op woensdag 19.00 bij elkaar in de Kruiskapel van de Nicolaïkerk. De deur van de kosterij (aan de zijkant van de kerk aan de kant van het Centraal Museum) is open vanaf 18.45 uur. We sluiten af om 19.30 uur. In de kapel is het stil.

Na een korte inleiding volgt een gebed, een tekst (bijv. van John Main), een meditatie van 20 minuten en het afsluitende gebed. Daarna kun je de meeting verlaten of nog wat delen als je dat wilt. 

 

Wil je meedoen met deze christelijke meditatiegroep dan kan je gewoon naar de kapel komen. Als je vooraf liever even contact wil, kan je terecht bij Karin van Straten

Ken je andere geïnteresseerden, nodig ze van harte uit! 

We wensen iedereen vrede en positiviteit toe!

 

 Dirk, Karin


John Main over mediteren

 

Er zijn vele motieven waarom mensen mediteren, maar het beste is om alle zelf-ingekleurde motieven achter te laten. Meditatie is een reis weg van alle egocentrische motieven, weg van alle op onszelf gerichte doelen. Het is een reis naar en in de werkelijkheid en ze vangt aan door een levenslang verlangen en inzet om onszelf te worden en onszelf te zijn.


Meditatie heeft dus niets te maken met iets wat we doen of maken of iets wat we bewerkstelligen. Waar het over gaat, en dat is het voornaamste doel, namelijk dat we volledig bewust worden, volledig ingevoegd worden, volledig gegrond worden in wat is. Mochten we een woord kunnen uitvinden dat aan alle taal voorafgaat en het beste weergeeft wat meditatie is, dan zou ik dat 'is-heid' noemen.


Herinner je hoe God in Exodus zichzelf in eenvoudige woorden beschrijft als ‘Ik ben... Zeg hen: Ik ben zendt je.’ 'Ik ben' is de tegenwoordige tijd van het werkwoord 'zijn' en God is in essentie 'er-zijn'.


Meditatie is volledig open zijn voor ons 'er-zijn'. Wat je kan leren van meditatie is dat je zijn tot volheid komt wanneer je helemaal open raakt voor diegene die 'Ik ben' is.

 

Uit: John Main, The way of unknowing

- o - o - 0 -


John Main (1926-1982) was een belangrijke inspirator van de  christelijke meditatie in de 20e eeuw. Hij leerde dat de stilte van het gebed verrijkt en dat contemplatie tot het hart van de Christelijke kerk behoort en niet tot de randverschijnselen. De WCCM (Wereldgemeenschap voor Christelijke Meditatie), waar we in het HvdZ nauw mee samen werken, is gegroeid vanuit zijn inspiratie. John Main heeft zijn testament achtergelaten in een groot aantal door hem geschreven boeken.