Meditatiegroep


De meditatiegroep in het Huis voor de ziel komt bij elkaar in de Kruiskapel. Ook is er de mogelijkheid online mee te doen. De eerste paar keer lieten zien dat ondanks de digitale fysieke afstand het toch mogelijk is onderlinge verbondenheid te ervaren. 

 

Wil je meedoen met deze christelijke meditatiegroep? Geef je even op bij Saskia Sulenta of Pauline Weseman. Als je online mee wilt doen, sturen zij jou een link. Voor de datums van de bijeenkomsten, klik hier.


Hoe gaat het in zijn werk? Als je je opgeeft krijg je van te voren een link. Vanaf 18:50u kun je op deze link klikken, zodat we precies om 19u van start kunnen gaan. Een van ons drieën zal je verwelkomen via het scherm. Verder hoef je niets te doen. We beginnen met een korte inleiding. Dan volgt een gebed, een stuk tekst van John Main, een meditatie van 20 minuten en het afsluitende gebed. Daarna kun je de meeting verlaten of nog wat delen als je dat wilt. We sluiten om 19.30u af.

 

Voor wie voor het eerst (online) mediteert, hierbij een paar tips om het voor jezelf zo prettig mogelijk te maken.

  1. .Zorg voor een rustige ruimte waar je zo min mogelijk gestoord en afgeleid kan worden.
  2. Kies een zitplek waar je minstens een halfuur goed rechtop kunt zitten: bijvoorbeeld een stoel, meditatiekussen of -bankje.
  3. Tijdens de meditatie is op het scherm een kaars, icoon en de gong te zien, maar je kunt daarbij thuis een kaars of wierook aansteken om nog wat meer in een sfeer van stilte en bezinning te komen.

 

Om toch een beetje te weten wie mee willen doen wordt vooraf aanmelden gewaardeerd. Ken je andere geïnteresseerden, nodig ze van harte uit! 

 

We wensen iedereen gezondheid, positiviteit en vindingrijkheid toe!

 

Saskia, Pauline, Dirk

John Main – over mediteren

 

Er zijn vele motieven waarom mensen mediteren, maar het beste is om alle zelf-ingekleurde motieven achter te laten. Meditatie is een reis weg van alle egocentrische motieven, weg van alle op onszelf gerichte doelen. Het is een reis naar en in de werkelijkheid en ze vangt aan door een levenslange inzet om onszelf te worden en onszelf te zijn.


Meditatie heeft dus niets te maken met iets wat we doen of maken of iets wat we bewerkstelligen. Waar het over gaat, en dat is het voornaamste doel, namelijk dat we volledig bewust worden, volledig ingevoegd worden, volledig gegrond worden in wat is. Mochten we een woord kunnen uitvinden dat aan alle taal voorafgaat en het beste weergeeft wat meditatie is, dan zou ik dat 'is-heid' noemen.


Herinner je hoe God in Exodus zichzelf in eenvoudige woorden beschrijft als ‘Ik ben... Zeg hen: Ik ben zendt je.’ 'Ik ben' is de tegenwoordige tijd van het werkwoord 'zijn' en God is in essentie 'er-zijn'.


Meditatie is volledig open zijn voor ons 'er-zijn'. Wat je kan leren van meditatie is dat je zijn tot volheid komt wanneer je helemaal open raakt voor diegene die 'Ik ben' is.

 

Uit: John Main, The way of unknowing

- o - o - 0 -


John Main (1926-1982) was een belangrijke inspirator van de  christelijke meditatie in de 20e eeuw. Hij leerde dat de stilte van het gebed verrijkt en dat contemplatie tot het hart van de Christelijke kerk behoort en niet tot de randverschijnselen. De WCCM (Wereldgemeenschap voor Christelijke Meditatie), waar we in het HvdZ nauw mee samen werken, is gegroeid vanuit zijn inspiratie. John Main heeft zijn testament achtergelaten in een groot aantal door hem geschreven boeken.