Meditatiegroep

We komen wekelijks op woensdag samen in de Kruiskapel van de Nicolaïkerk. Van harte welkom. 
De laatste meditatie voor de zomer was op 19 juni. 
Na de zomer starten we weer op 18 september.
 

NB Een enkele keer kan de meditatie niet doorgaan of moeten we uitwijken naar een andere locatie. We vermelden dat dan op de website en geven het door aan de vaste bezoekers. 


De toegang tot de kapel in de Nicolaïkerk is via de keuken (de vroegere kosterij) aan de noord-oostkant van de kerk, Inloop van 18.45 tot 18.55 uur. Je kunt in stilte plaatsnemen in de kapel. 
Aanvang meditatie is klokslag 19.00 uur..

Aankondiging meerdaagse reis naar Chevetogne (11 t/m 13 oktober 2024)

Tijdens een driedaagse reis naar het dubbelklooster in Chevetogne (België) willen we als deelnemers, komend vanuit verschillende tradities/geloofsgemeenschappen, open staan  voor elkaars geloofsbeleving en ons tijdens de veringen laten verrijken vanuit elkaars traditie. Speciaal voor zoekers die zich willen laten bewegen door het grote mysterie van God, zoals die opklinkt in de monastieke traditie van Oost en West. Een van de onderdelen van het weekend is een gesprek met de abt of gastenbroeder over de "Weg naar binnen".

Het weekend is met voorrang bedoeld voor mensen die op enigerlei wijze betrokken zijn bij de Joh. Bernardusparochie en de Nicolaikerk Utrecht.  In september is er een voorbereidings-bijeenkomst t.b.v. toelichting op het programma, kennismaking en afstemming rond  praktische zaken.
Belangstellenden kunnen een mail sturen naar het contactadres.

Wake voor vrede en recht Nicolaïkerk

Op de 2e zondag van de maand wordt er met regelmaat (meestal om 16.00 uur) een 'Wake. voor vrede en recht' gehouden met gebeden, indringende verhalen uit oorlogsgebieden, (Taizé) liederen, licht en stilte. Deze wake wordt voorbereid door de vredescommissies van de Nicolaïkerk en Geertekerk. 
Wees welkom om in de kring mee te bidden voor de nood van zoveel mensen in conflictgebieden, en je te laten bemoedigen door het licht dat ontstoken wordt. Op 9 juni was de laatste wake voor de zomer. Het is nog niet bekend wanneer de volgende wake gehouden wordt. Zodra een datum bekend is maken we dat hier bekend.

Kloosterweekend Pinksteren 2024

Ons laatste kloosterweekend was van 17-19 mei in Egmond in het Liobaklooster. Het thema van het weekend was "Kom, Schepper Geest!" Dit nodigde ons uit tot creativiteit.
Het idee is om volgend voorjaar weer een kloosterweekend te houden.

Ter info: Utrechtse Simonswandelingen

Vanuit het Simonshuis (Maliesingel 64) is er elke 3e woensdag van de maand om 9.30 uur een korte viering met aansluitend een meditatieve wandeling. Zij volgen hiermee het inspirerende voorbeeld van Nijekleaster in Jorwert en van de Arnhemse pelgrimsvieringen. Meer informatie zie www.simonshuis.nl/simonswandeling

Meditatieve wandelingen in de 40-dagentijd

De werkgroep Duurzame Klaas van de Nicolaikerk Utrecht organiseerde in de 40-dagentijd drie meditatieve wandelingen, om je te verwonderen over de schepping en op de weg naar Pasen het nieuwe leven in de lente begroeten. Onderweg werd een (lied)tekst gelezen. Mogelijk volgt herhaling in 2025.
De wandeling duurt ong. 50 minuten en start om 10 uur. 

Documentaires en films in de afgelopen periode

Het Huis voor de ziel verleende in 2023 meerdere keren medewerking aan de vertoning van de documentaire "Adam, where are you?". 
 
In november 2023 werd de film The Letter (Laudato Si) getoond.


Ook in 2024 willen we films tonen die gaan over christelijke spiritualiteit en hoe deze concreet geleefd kan worden.  

Programma

Waar we nog meer aan denken

Ons werkplan focust op het bevorderen van een cultuur van stilte in en om de Nicolakerk. Deze wordt georganiseerd en geoefend, zodat het naast woord en muziek en belangrijke pilaar kan worden onder het dak van de kerk.
Naast de filmbesprekingen, kunnen lezingen, stiltewandelingen en bibliodrama in de toekomst tot de mogelijkheden behoren. Dat geldt ook voor de volgende ideeën.

Kunstproject Geheimenissen
Een mystagogische installatie rond 'het levensgeheim' door 2 jonge kunstenaars en een geluidstechnicus.

Vespers in de stijl van Iona
Bijv. viermaal per jaar op de tweede zondag van de maand, besloten met een maaltijd in het koor of de kosterij. M.m.v. een kleine zanggroep.

Allerzielen voor rand- en buitenkerkelijken
In de binnenstad van Utrecht. Tijd voor herinnering en troost.

Locatie van het Huis voor de ziel

Nicolaïkerk, Nicolaaskerkhof 9 te Utrecht • www.nicolaikerk.nl
Activiteiten vinden plaats in de kerk zelf of in één van de zalen, tenzij anders vermeld.