Meditatiegroep

We komen tot 19 juni wekelijks op woensdag samen  

in de Kruiskapel van de Nicolaïkerk. Van harte welkom.


 De toegang tot de kapel is via de keuken (de vroegere kosterij) aan de noord-oostkant van de kerk, Inloop van 18.45 tot 18.55 uur.
Je kunt in stilte plaatsnemen in de kapel. 
Aanvang meditatie is klokslag 19.00 uur..

Naast de reguliere meditaties weten groepen ons ook te vinden voor meditaties in de kapel op een ander moment van de week. Neem bij interesse contact op via het contactformulier.

Ter info: Meditatieve wandeling in de 40-dagentijd

De werkgroep Duurzame Klaas van de Nicolaikerk Utrecht organiseert in de 40-dagentijd drie meditatieve wandelingen, waarin we ons verwonderen over de schepping en op de weg naar Pasen het nieuwe leven in de lente begroeten. Onderweg lezen we een (lied)tekst.
We verzamelen om 10 uur bij de kerk (ingang kosterij) op 21 febr, 6 mrt en 20 mrt. De wandeling met pauzes zal ong. 50 minuten duren. Vooraf opgeven is niet nodig.

Aankondiging kloosterweekend Pinksteren 2024

Ons volgende kloosterweekend is van 17-19 mei in Egmond.. 
Deelnemers zijn welkom om in een sfeer van stilte en bezinning, rust en verdieping voor hun eigen leven te zoeken. Het meevieren, samen met de zusters en broeders, van de gebedstijden is daarbij een goed kader en kan hiervoor een uitstekend hulpmiddel zijn. Van de gasten wordt verwacht dat zij zoveel mogelijk aan deze gebedsdiensten deelnemen.  

's Morgens en 's middags is er een moment van koffie/thee. 
Het Lioba-klooster wordt omringd door een bos- en duingebied waar het goed wandelen is. 
Het precieze programma moet nog worden vastgesteld. 
Vooraf zal er een kennismakingsbijeenkomst zijn. Belangstellenden kunnen een mail sturen naar het contactadres.

Aankondiging meerdaagse reis naar Chevetogne (oktober 2024)

Tijdens een vierdaagse reis naar het dubbelklooster in Chevetogne (België) willen we als deelnemers, komend vanuit verschillende tradities, open staan voor elkaars geloofsbeleving en ons tijdens de veringen laten verrijken vanuit de liturgie van de Oosterse traditie.

Het precieze programma moet nog worden vastgesteld. 
Belangstellenden kunnen een mail sturen naar het contactadres.

Ter info: Wake voor vrede en recht Nicolaïkerk

Hou deze website in de gaten voor een nieuwe aankondiging van een 'Wake. voor vrede en recht' De laatste Wake was op 11 februari. met gebeden, verhalen, (Taizé) liederen, licht en stilte. Wees welkom om in de kring mee te bidden voor de nood van zoveel mensen in conflictgebieden, te luisteren naar verhalen en je te laten bemoedigen door het licht dat ontstoken wordt. 

Ter info: Utrechtse Simonswandelingen

Vanuit het Simonshuis (Maliesingel 64) is er elke 3e woensdag van de maand om 9.30 uur een korte viering met aansluitend een meditatieve wandeling. Zij volgen hiermee het inspirerende voorbeeld van Nijekleaster in Jorwert en van de Arnhemse pelgrimsvieringen. Meer informatie zie www.simonshuis.nl/simonswandeling

Documentaires en films in de afgelopen periode

Het Huis voor de ziel verleende in 2023 meerdere keren medewerking aan de vertoning van de documentaire "Adam, where are you?". 
 
In november 2023 werd de film The Letter (Laudato Si) getoond.


Ook in 2024 willen we films tonen die gaan over christelijke spiritualiteit en hoe deze concreet geleefd kan worden.  

Programma

Waar we nog meer aan denken

Ons werkplan focust op het bevorderen van een cultuur van stilte in en om de Nicolakerk. Deze wordt georganiseerd en geoefend, zodat het naast woord en muziek en belangrijke pilaar kan worden onder het dak van de kerk.
Naast de filmbesprekingen, kunnen lezingen, stiltewandelingen en bibliodrama in de toekomst tot de mogelijkheden behoren. Dat geldt ook voor de volgende ideeën.

Kunstproject Geheimenissen
Een mystagogische installatie rond 'het levensgeheim' door 2 jonge kunstenaars en een geluidstechnicus.

Vespers in de stijl van Iona
Bijv. viermaal per jaar op de tweede zondag van de maand, besloten met een maaltijd in het koor of de kosterij. M.m.v. een kleine zanggroep.

Allerzielen voor rand- en buitenkerkelijken
In de binnenstad van Utrecht. Tijd voor herinnering en troost.

Locatie van het Huis voor de ziel

Nicolaïkerk, Nicolaaskerkhof 9 te Utrecht • www.nicolaikerk.nl
Activiteiten vinden plaats in de kerk zelf of in één van de zalen, tenzij anders vermeld.