Stilte, Meditatie

Bezinning,Pelgrimage

Stilte, meditatie, bezinning, en pelgrimage zijn onze kernwoorden. Stilte is daarvan het midden. In de stilte spreekt God. In de stilte kiemt leven. "Mij geschiede naar uw Woord…." 
De oefening is om een reis naar ‘binnen’ te maken, en ons daar in onze ziel af te stemmen op de goede God, en te horen wat Hij van ons wil op deze plek van ons leven. 
Stilte kan ook, zo maar, doorwerken in het gewone en ‘zakelijke’ werk, vanuit het verlangen naar deze zachte aanraking. Het verlangen naar deze aanraking is leidraad van het Huis voor de ziel.

 

Waar mensen zelf  een ‘huis voor de ziel’ worden, kan het gebeuren dat zij dit ook met anderen verlangen te zijn. In zo’n huis voor de ziel kunnen, als mogelijke vruchten van dit alles, verschillende ontmoetingen worden georganiseerd. Denk aan meditaties, cursussen, lezingen, kloosterretraites, pelgrimages, individuele geestelijke begeleiding, begeleiding van uitvaarten voor buitenkerkelijken met een christelijk spiritueel accent en zo meer.

 

Kloppend hart van het Huis voor de ziel is de monumentale Kruiskapel in de Nicolaïkerk. 

 

Voel je welkom op deze website. Hopelijk vind je iets van je gading. We waarderen het als je een berichtje achterlaat!

Foto: Mar Moussa-klooster Syrië, waar de Italiaanse priester en vredesactivist Paolo Dall’Oglio werkte.